Register | Login

Idealne zdjęcie portretowe miało być wykonane w wymiarze RAW, który jest cyfrowym negatywem. Dzięki temu fotografie można swobodnie obrabiać i poprawiać na komputerze. Można zmienić ustawienia balansu bieli i inne parametry fotografii, nie zaakceptować pogarszając jednocześnie jakości zdjęcia. Korzystając z formatu JPEG traci się większość danych, an obraz jest poddany kompresji. 

Who Voted for this Story


Username:

Password:

Remember:

 

Kannikar is an open source content management system that lets you easily create your own social network.