Register | Login

Oprócz samej architektury sam koniec to także doskonały termin na wykonanie zdjęć osobom lub przedmiotom, które nierozdzielnie się z nocą kojarzą. Kolorowe oświetlenie może zapewnić bardzo ciekawy bokeh podczas tworzenia portretów. Nocne portrety posiadają znacznie więcej charakteru, dzięki możliwości zapewnienia krzepkiego kontrastującego światła, wywołanego przy pomocy lamp


 

Who Voted for this Story


Username:

Password:

Remember:

 

Kannikar is an open source content management system that lets you easily create your own social network.