Register | Login

Liverpool maglia


Leeds ägare Ken Bates i dag anklagade Chelsea för att konsekvent och aggressivt bete sig att stjäla spelare från sin klubb - och uppmanade dem att vara dockade Premiership-poäng och avstängda från Europa.


 

Who Voted for this Story


Username:

Password:

Remember:

 

Kannikar is an open source content management system that lets you easily create your own social network.