Register | Login

Đón đầu xu thế thiết kế tân tiến, mang lại các căn hộ đẳng cấp cho cư dân chủ đô, dự án chung cư B6 Giảng Võ đã được tập đoàn Tổng tập đoàn 36 - CTCP kiến tạo theo mô hình sống cân đối đẳng cấp biến thành nền tảng cho các giá trị sống đẳng cấp cho những quý cư dân của dự án chung cư. dự án căn hộ B6 Giảng võ có vị trí nằm trên đường Nam Cao - Giảng võ - Ba đình - thành phố Hà Nội. B6 Giảng Võ đ


 

Who Voted for this Story


Username:

Password:

Remember:

 

Kannikar is an open source content management system that lets you easily create your own social network.