Register | Login

Światło zastane nie zawsze pozwala naszej firmie zrobienie dokładnie takiego fotki jakiego byśmy oczekiwali. Przy tym celu należy jednakże bowiem poznać jak nasłonecznienie, szczególnie słonecznego, oświetla wiadomą scenę, w zależności od czasu pory dnia lub warunków atmosferycznych. Jeżeli na fotce zamierzamy na przykład ukazać ciekawą fakturę ścian domu możemy się pokusić na temat


 

Who Voted for this Story


Username:

Password:

Remember:

 

Kannikar is an open source content management system that lets you easily create your own social network.