Register | Login

Anh Tuấn sống tại Hà Nội, sau kỳ nghỉ ở Phú Quốc, đã rất thích thú biệt thự triệu đô ở đây nhưng cho biết, biệt thự này tính đi tính lại cũng chỉ dành cho giới siêu giàu.


 

Who Voted for this Story


Username:

Password:

Remember:

 

Kannikar is an open source content management system that lets you easily create your own social network.